Podstawy niemieckiego dla małego i dużego

Podstawy niemieckiego dla małego i dużego. Więcej informacji na stronie http://www.germaniac.pl/o-teczowej-serii/