Przebudzenie serca – Henryk Ramęda

Ilustracje do zbioru liryk, wierszy Henryka Ramędy ” Przebudzenie serca ”

Wykonane ilustracje , rysunki mają charakter szkicowy, zostały wykonane w formie tradycyjnej , ołówek , czarny tusz, piórko, skanowane i delikatnie kolorowane ( szarość , tekstura ) na komputerze.